• تلفن :
    05136095073
  • فکس :
    05136060654

بهینه سازی مصرف انرژی

فروردین -1158, 159

آمار تکان دهنده حاکی از آن است که سهم مصرف انرژی در بخش ساختمان 47 % از سهم انرژی کل کشور را به خود اختصاص داده است. بحران جهانی انرژی، محدودیت سوختهای فسیلی، افزایش گازهای گلخانه ای و گرمای جهانی موجب شده است که استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها در نیروگاههای بزرگ برای مصارف عمومی، بلکه در خانه ها برای استفاده شخصی نیز رواج یابد.

خانه ی هوشمند خانه ایست که نسبت به شرایط محیطی پیرامون خود و همچنین فرمان های صاحب خانه به دلیل دارا بودن یک هوش مصنوعی عکس العمل نشان می دهد. سیستم خانه هوشمند با مدیریت و کنترل بخش هایمختلف خانه از طریق تجهیزات و سنسورهای قابل برنامه ریزی می تواند سهم بسزایی در کاهش مصرف انرژی و هزینه های مربوطه ایفا نماید و عملا تا 35 % از مصرف انرژی بکاهد.