• تلفن :
    05136095073
  • فکس :
    05136060654

سهولت، کنترل و برنامه ریزی

شهریور 19, 1394

 

کلیه سیستمهای هوشمند اجرایی درساختمان قابلیت زمانبندی براساس نیاز و درخواست کارفرما را دارا می­باشند. با این روش می توان برنامه های روتین که بصورت مکرر و روزا­نه در ساختمان اجراء می گردد را  توسط این سیستم  برنامه ریزی و هدایت نمود. با اینکار تمامی دستورات بدون هرگونه نقص یا فراموشی ا­نجام میشود.

یکی از نقاط قوت خانه هوشمند توانایی کنترل یکپارچه سیستم از راه دور می باشد این امر به دو صورت ساده و راحت بدون نیاز به رابط میسر می باشد:

1.  امکان کنترل از طریق اینترنت

2. امکان کنترل از طریق SMS