• تلفن :
    05136095073
  • فکس :
    05136060654

سیستم های شبکه های کامپیوتری

تیر 4, 1397

خانه هوشمند

امروزه ما در عصري زندگي مي کنيم که به دليل ويژگي هاي بارز آن، با دوران گذشته بسيار متفاوت است. گسترش روز افزون فناوري هاي ارتباطي و در راس آن پديده جهاني شدن که محصول پيشرفت هاي فناوري است، جهان پررقابت امروز را به عصر وابستگي متقابل و تعاملات انساني تبديل کرده است. تاثيرات جهاني شدن بر عرصه هاي اجتماعي، سياسي،  اقتصادي و فرهنگي قابل انکار نيست. بي شک اين تغييرات وسيع در جهان کنوني به همراه خود تاثيرات مثبت و منفي را به دنبال داشته و خواهد داشت.

از ساده ترين روشهاي نقل و انتقال سنتي اطلاعات يعني نامه نگاري تا پيشرفته ترين آنها امروز از بسترهايي عبور مي کنند که هر روز گسترده تر و پيچيده تر مي شوند. واژه هاي متعددي که با پسوند الکترونيک هر روز به زبانها اضافه مي شوند هر کدام گوياي فرهنگ و متدي جديد در زندگي نوين بشري است.

سيستم هاي مبتني بر فناوري اطلاعات به واسطه هوشمندي، سادگي و امن بودنشان با يکپارچه سازي امکانات، سرويس هاي ارتباطي را بهينه مي کنند که با استفاده از آن در ارتباط، مي توان گستره فعاليت هاي يک سازمان را گسترش داد.

يکپارچگي تحت يک ساختار منحصر به فرد با تمامي سرويس هاي داده، صوت، تصوير، ارتباطات ، بي سيم و امنيت بر مبناي استانداردهاي روز دنيا با قابليت اضافه کردن سرويس هاي جديد که به طور تدريجي در زمينه ارتباطات مطابق با نياز هاي کاري ارائه مي شوند، يک مجموعه را از امتيازات خاصي برخوردار مي کند.