• تلفن :
    05136095073
  • فکس :
    05136060654

سیمکشی سامان یافته

اسفند 14, 1395

مزایای سیستم ساخت یافته سیمکشی در ساختمان ها

سیمکشی ساخت یافته

– ثبات و پایداری
در یک سیستم سیمکشی ساخت یافته، به دلیل رعایت استانداردها و اجرای سیمکشی بر طبق اصول و روش های تعیین شده از سوی سازمان های استانداردسازی شبکه، نیازی به ایجاد تغییرات مداوم در ساختار سیمکشی نیست و این امر موجب می شود تا این سیستم ثابت مانده و پایداری آن در طی زمان حفظ گردد.

– پشتیبانی از تجهیزات تولیدکنندگان مختلف
چون در این ساختار، استانداردها، تعیین کننده اصول و روش های کار می باشند، بنابراین هیچ گونه تضاد و یا ناسازگاری در ساختار این سیستم دیده نخواهد شد. این بدین معناست که شبکه می تواند از تجهیزات تولید شده توسط سازندگان مختلف (چه تجهیزات نرم افزاری و چه سخت افزاری) حمایت نموده و بدون نیاز به تمرکز بر روی یک سازنده خاص (یا یک مارک خاص) به کار خود ادامه دهد.

– سادگی در جابجایی، اضافه کردن و ایجاد تغییر
همان گونه که گفته شد، سیستم سیمکشی ساخت یافته، از نظر ساختاری کاملا منطبق بر استانداردها است. بنابراین در ابتدای طراحی و راه اندازی این سیستم هر گونه تغییر یا جابجایی در شبکه پیش بینی شده و امکان اضافه کردن یا ایجاد تغییرات در آن فراهم میگردد.

– سهولات عیب یابی
چون این ساختار به صورتی کاملا منظم و اصولی پیاده سازی می گردد، عیب یابی و کشف خطا نیز در آینده بسیار ساده خواهد بود و کافی است که با انجام بررسی های ساده به مشکل مورد نظر دست یافت.
پشتیبانی از کاربردهای آینده
در سیمکشی ساخت یافته، از کاربردهایی که در آینده ممکن است ایجاد شوند مانند کاربردهای چند رسانه ای، ویدئو کنفرانس ها و … به راحتی و بدون نیاز به ارتقاء سیستم پشتیبانی میشود (زیرا در همان ابتدا این نیازها پیش بینی می شوند).

– جداسازی خطا
در سیمکشی ساخت یافته، شبکه به بلوکهایی تقسیم میشود. در صورت بروز مشکل در شبکه، هر بلوک به طور جداگانه تست میشود و خطایی که در شبکه رخ داده است کشف و برطرف میگردد. به عبارت دیگر، خطایی که در یک قسمت رخ میدهد فقط مربوط به همان قسمت میباشد و بر سایر قسمتها تاثیری ندارد.

– کاهش هزینه ها
چون در این نوع سیمکشی کلیه مراحل طبق استاندارد انجام میشود، نسبت به سیستم هایی که فاقد استاندارد میباشند، نیازی به صرف هزینه های زیاد بابت بروز مشکل در شبکه یا ایجاد تغییرات در آن نیست و اصلی ترین هزینه زمانی پرداخت می شود که برای اولین بار سیستم طراحی و راه اندازی می گردد. پس از این مرحله، اکثر هزینه ها مربوط به نگهداری تجهیزات می باشد که این هزینه ها در قبال سیستم های فاقد استاندارد بسیار ناچیز می باشند.