• تلفن :
    05136095073
  • فکس :
    05136060654

مدیریت ساختمان در بروز حادثه

فروردین -1369, 777

از مهمترین وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان کنترل بنا در مواقع اضطرار می باشد، از جمله مواقع زلزله ، آتش سوزی، … در خانه های مدرن سعی می شود که ساختمان به عنوان یک سیستم مستقل، از خود و به تبع آن از ساکنین  در برابر بلایای طبیعی محافظت کند از جمله ساده ترین موارد این محافظت قطع برق، گاز، اطلاع به ساکنین در صورت عدم حضور ( از طریق پیامک یا اینترنت ) فعال سازی آژیر وبسیاری موارد دیگر که  برخی با توجه به زیر ساخت های ساختمان قابل پیاده سازی خواهند بود.