• تلفن :
    05136095073
  • فکس :
    05136060654

کم کردن استحکاک وسایل مصرفی

شهریور 19, 1394

هدف اصلی استفاده از سیستم کنترل هوشمند دریک ساختمان ذخیره سازی انرژی و مصرف صحیح و بهینه از امکانات میباشد که نتیجه این هدف علاوه بر ذخیره سازی انرژی و کم کردن استهلاک  وسایل مصرفی ، بازگشت سرمایه اولیه ای است که صرف اجرای سیستم کنترل هوشمند شده است.